image description

DANIŞMANLIK

DANIŞMANLIK

DANIŞMANLIK

Dikey tarımda, projelendirme, uygulama, üretim, pazarlama, tedarik gibi unsurlar spesifik, uzmanlık gerektiren konulardır. Ayrıca orkestra şefi gibi multidisipliner bir yaklaşımla tüm paydaşlar bir proje etrafında toplanılmalıdır. Bu ise size zamandan ve maaliyetlerden tasarruf sağlar. Doğru bir danışmanlık hizmeti, iyi bir dikey tarım projesi için vazgeçilmezdir.